Hamnfestivalen vid Aura å

Hamnfestival vid Aura å kommer att hållas nästa gång 20.−22.5.2022. Den långa evenemangshelgen består intressanta program som arrangerats av Åbo stad och dess lokala samarbetspartner. Vilket kunde vara bättre sätt att öppna sommarsäsongen än den härliga och soliga åstranden och det mångsidiga programmet som säkert innehåller någonting att göra för alla!

turku.fi

Mer information