Hur känns Åbo?

"En internationell och ganska trång stad. Människor är sura och irriterade."

- Tansu

"För mig som är från Mellersta Finland är känslan när jag kommer till Åbo som att komma in från garderoben till Narnia."

- Päksä

"Jag har känslan att jag kommer återvända en dag och stanna för gott. Hemma."

- Någon gång hemma igen