Hur känns Åbo?

"När jag hade överbryggat språkbarriären förstod jag att det finns riktigt härliga människor här."

- Tammerforsflickorna

"FÖRI är det som alltid gör att mina vänner undrar att vad sjuttsingen!!! "

- Sepa

"Åbo är äventyr."

- Ilona