Åbo fascinerande kulturella utbud

ÅBO HAR LANSERAT EN REFORMATION OCH UTVECKLAT ETT LITTERÄRT SPRÅK OCH FRAM TILL ÅR 1827 HAR BRUTT TILL GRUNDEN I GEMENSAMMA INTERVALLER. KANSKE JUST DÄRFÖR HAR ÅBO ÄVEN EN FÖRMÅGA ATT FÖRNYAS – OCH ODLA KULTUR ÖVERALLT.

"Jag understryker ofta att jag inte kommer från Åbo, men att jag ändå tycker att jag representerar Åbo och åboborna. Jag har märkt att jag till och med njuter av reaktionerna."

- Jag kommer inte från Åbo