Kultur i Åbo

ÅBO HAR LANSERAT EN REFORMATION OCH UTVECKLAT ETT LITTERÄRT SPRÅK OCH FRAM TILL ÅR 1827 HAR BRUTT TILL GRUNDEN I GEMENSAMMA INTERVALLER. KANSKE JUST DÄRFÖR HAR ÅBO ÄVEN EN FÖRMÅGA ATT FÖRNYAS – OCH ODLA KULTUR ÖVERALLT.

"Hela staden är irriterande. De som har flyttat dit orerar om det på alla sätt, men i själva verket lurar de bara sig själva i sitt försök att glömma att de mår dåligt i sin egen felbedömning."

- Kimmo