Västra regionala danscentrum

Västra regionala danscentrumet är ett av de riksomfattande regionala danscentrumen. De huvudsakliga målen för verksamheten vid de regionala centrumen är att utveckla branschen, främja tillgängligheten både regionalt och socialt, samt förbättra sysselsättningen bland danskonstnärer. Västra regionala danscentrumet producerar bl. a. följande tjänster: diverse konstbetonade tjänster för välbefinnande, Dansande kort och Den dansande julkalendern.

l-tanssi.fi

Mer information